Mezőlak Település Honlapja:
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Aktuális PDF Nyomtatás E-mail

 2017.02.15. 

KÖZLEMÉNY-Környezetvédelmi_Mezőlak (dokumentum letöltése - PDF formátum)

 

 2016.09.07. 

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás

 

Részletek


 

 


Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
Mezőlaki Kirendeltsége
8514 Mezőlak, Arany J.u.1.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya előtt előzetes vizsgálati eljárás indult az E-on ZRT. megbízásából a SAG Mérnökiroda Kft. által benyújtott kérelem és melléklet dokumentáció alapján 20 kV-os légvezeték telepítéséhez kapcsolódó Mezőlak 0298/11 (0298/24) hrsz. GABÉRT 2003 Szövetkezet villamos energia ellátása (VEE-1426) tárgyában.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya „KÖZLEMÉNY”- ét ezúton közzéteszem.
A kérelem, valamint annak mellékletei megtekinthetők a Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőlaki Kirendeltségén, ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:
• hétfő, csütörtök: 8 órától 16 óráig

 

A KÖZLEMÉNY letöltése - PDF formátumban

 


Ivanics Barbara
jegyző

 

 


HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

Mezőlak községben a következő időpontokban történik:

2015. május 11-én (hétfőn) 08.00 - 14.00 óráig,
2015. május 12-én (kedden) 07.30 - 16.30 óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek, valamint az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, és a tanév során szeretnék hozni a gyermeket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.


Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

A jelentkezéskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított
tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

 

Mezőlak, 2015-04-10

Ivanics Barbara

jegyző   

 


 

FELHÍVÁS


Tájékoztatjuk Mezőlak község lakosságát, a településen működő egyházakat, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet értelmében az önkormányzat a február 13.- án megtartott testületi ülésén

partnerségi szabályzat-ot

fogadott el. A jogszabályok szerint a szabályzat célja az önkormányzat településfejlesztési dokumentumainak elfogadása, és településrendezési eszközeinek (rendezési terveknek) készítése, módosítása során a teljes körű nyilvánosság biztosítása, az érintettek körébe tartozók véleményének megismerése.

Kérjük azokat a településen működő egyházakat, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, amelyek tevékenységükből eredően településfejlesztési, településrendezési ügyekben érintettek, hogy az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezzék állandó partnerként történő részvételi szándékukat a településfejlesztési, településrendezési egyeztetési eljárásokban. Természetesen a szabályzat tervezete lehetővé teszi, hogy az egyes eljárások során újabb partnerek később is bejelentkezzenek. Az eljárások tájékoztatóit az önkormányzati honlapon (http://www.mezolak.hu) folyamatosan megjelentetjük.


Cím: Önkormányzat
Nagy Gábor polgármester

8514 Mezőlak, Arany J.u.1.
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 


Lakossági tájékoztató magán pálinkafőzés szabályainak változásáról


Tisztelt Érintettek! 2015. január elsejétől változnak a magán pálinkafőzés szabályai. A magánfőző desztilláló berendezések bejelentésével kapcsolatban, illetve a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság (jegyző) jár el. A bejelentéshez, bevalláshoz szükséges nyomtatványok elérhetők a Letölthető nyomtatványok menüpontból.
 

TÁJÉKOZTATÓ MAGÁN (PÁLINKA) FŐZÉS SZABÁLYAINAK 2015. JANUÁR ELSEJEI VÁLTOZÁSAIRÓL

 


Mezőlaki Sport Egyesület Határozata

Igazolás

2014. október 10.

Szakmai Terve

 


Tisztelt Lakosaink!

 

2010 tavaszán megnyitott Mezőlakon a hulladékudvar. Ezen a hulladékudvaron került
biztosításra az, hogy a mezőlaki lakosok a háztartásban keletkező hulladékokat ingyenesen elhelyezhessék. Idei évtől megszűnik a község területén az évi egy alkalommal megszervezett lomtalanítás, ennek funkcióját veszi át a hulladékudvar azzal, hogy állandó, év közbeni folyamatos nyitvatartást biztosít.


Nyitvatartás:
Csütörtök: 11.00-19.00
Szombat: 10.00-14.00
A hulladékudvarban ingyenesen helyezhető el:
- Veszélyes hulladékok közül alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente
legfeljebb 150 kg mennyiségben helyezhetők el elemek, akkumulátorok, elektronikai
hulladékok (izzó, fénycső), festékes és vegyszeres göngyölegek
- A veszélyes hulladéknak minősülő fáradt olaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente
legfeljebb 8 liter mennyiségben adható át a hulladékudvarban.
- Használt étolaj- és zsír hulladék alkalmanként 5 liter, de évente legfeljebb 60 liter
helyezhető el.
- Havonta 1 m3, de évente legfeljebb 3 m3 inert hulladék helyezhető el. Inert
hulladéknak tekintendő az ingatlanokon – hibaelhárításból vagy javításból származó
építési, bontási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladékot nem tartalmazó,
elsősorban beton, tégla cserép, kerámia hulladék (Pala, kátránypapír nem helyezhető
el!).
- Mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el lom, műanyag, papír, üveg (ablaküveg),
fém csomagolási hulladék, textil hulladék, fa nyesedék (csak fanyesedék vihető, fű,
növényi maradványok nem!).
- Műszaki cikkek (mosógép, tv, hűtő): lakossági mennyiségben.
- Gumi (legfeljebb kisteherautó méretű): havi 4 db, évi maximum 12 db.
A hulladékudvarra történő hulladék szállításkor kérem a lakosságot, hogy vigyék magukkal az
számlát, melyen az ügyfél azonosító szám található, lakcímkártyájukat is az azonosításhoz.
Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékudvarra a hulladékot különválogatva vigyék el.
A hulladékszigeten lehet eldobni az újságpapírt, a háztartási üvegeket, az üdítős, sörös
fémdobozokat, a konzervdobozokat (elöblítve), a PET palackokat, étolajos, mosószeres
flakonokat (elöblítve). Ezzel is csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége.
Kérjük  a Tisztelt Lakosokat, hogy a hulladékudvar szolgáltatásait minél szélesebb körben
vegyék igénybe!

 

 

Info

 Informatikai Partnerünk és a
honlapot szerkesztette az
 
Honlapunknak eddig
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa61
látogatója volt.